• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

PackPoint Nordic

PACK POINT NORDIC, sedan många år en av Nordens mest heltäckande förpackningskonferenser och i år helt digital, är ett självklart forum för dig som är beroende av förpackningar för din verksamhet. Tema: klimatomställning.