• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Energiutblick 2021

I år är Energiutblick en direktsänd tv-produktion med ett fullspäckat program med många olika gäster och inslag internationellt, nationellt och regionalt. Du kommer bland annat få höra ambassadör Karin Olofsdotter om vad maktskiftet i USA kan ha för påverkan på de gröna frågorna.