• Förnybar energi
  • Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Europa
  • Afrika

Africa Energy Forum 2021

The 23rd Africa Energy Forum (aef) will arrive in Barcelona from 14 –16 September 2021, once again uniting governments, utilities and regulators with Development Finance Institutions, commericial banks, power developers, technology providers, EPCs and professional services.