• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Smart Cities Connect

Smart Cities Connect, SCC, är en ledande nordamerikansk konferens och expo i gränssnittet mellan städer, företag och akademi. SCC är känd för hög kvalitet med en stor andel representanter från städer.

Smart Cities Connect Conference and Expo offers the most comprehensive conference, exposition and accelerator of smart city innovation in North America. We deliver premium networking and educational opportunities with a keen focus on city leaders and their priorities. Working closely with the technology community, we bring together the largest collection of intelligent systems providers for energy, infrastructure, networks, data management, urban mobility, citizen engagement and governance solutions.

Mer om eventet

Datum: 13–14 april, 2021.
Plats:
Virtuellt event.

Läs mer och anmäl dig på SCC:webbexternal link