• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Ecosummit Berlin on Zoom

We continue our monthly online events and happily invite you to Ecosummit Zoom 10 March 2021 co-hosted by Christoph Ostermann (ex-Sonnen), Gerard Reid (Alexa Capital) and Bart Markus (GAP Technology Holding). We focus on connecting fundraising startups and active investors to foster 100% electric mobility, 100% renewable energy and 100% sustainable cities.