• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Online Matchmaking Event in ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities

Welcome to a matchmaking event in ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC). The event provides an opportunity to find and connect with potential project- and consorita partners.