• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and Summit

The largest international event in Central Europe dedicated to sustainability and the future of the world. Offering widely applicable, innovative and pragmatic solutions, the objective of Planet Budapest 2021 is to contribute to sustainable development in collaboration with the Visegrad countries.