• Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.