• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Smart Cities Connect

Smart Cities Connect, SCC, är en ledande nordamerikansk konferens och expo i gränssnittet mellan städer, företag och akademi. SCC är känd för hög kvalitet med en stor andel representanter från städer.

Ambassaden i Washington vill erbjuda intresserade företag, städer och andra möjligheten att delta i SCC:s virtuella konferens och expo. Över 400 representanter från städer är anmälda till årets konferens.

Syftet med deltagandet är att visa upp svenskt kunnande och teknik kring smarta städer, att föra en dialog med relevanta aktörer, att öka kunskapen kring utvecklingen av smarta städer i USA samt identifiera potentiella affärsmöjligheter och samarbeten.

Mer om eventet

Datum: 27–29 oktober, 2020.
Plats:
Virtuellt event.

Läs mer om SCClänk till annan webbplats

Kontakta: Eva Hunnius-Ohlin eller Maria Lönnberg på ambassaden i Washington om du vill delta.