• Avancerade material
  • Sverige

LIGHTer resultatworkshop

En gång om året har du chansen att få en samlad bild av vad som pågår inom lättviktsarenan LIGHTer. LIGHTer Academy, LIGHTer PhD Network och LIGHTer Småföretag finns alla på plats. FoI-projekt som avslutats nyligen kommer att berätta om sina resultat.