• Transporter
  • Sverige

Di Stora Mobilitetsdagen 2020

Om Sverige ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land är en välfungerande mobilitet avgörande. Covid-19 har bromsat vår mobilitet med bland annat förändrade resevanor, produktionsstopp och en minskad försäljning av fordon. Hur ser vi till att snabbt komma på fötter efter krisen?