• Avancerade material
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Norden

Nordic Wood Biorefinery Conference 2020

Den nionde upplagan av NWBC presenterar de senaste idéerna och utvecklingen inom separations- och omvandlingsprocesser samt nya biobaserade produkter från det vedbaserade bioraffinaderiet: energi, kemikalier och material. Eventet samlar experter från kemi-, energi-, massa- och pappersindustrin samt erkända representanter från det globala forskarsamhället.