• Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Transporter
  • Sverige

Kraftvärmeforum

På vår onlineträff tar vi upp de mest brännande frågorna och viktig utveckling som ni i branschen behöver känna till, samt erfarenheter från er medlemmar, med en blandning av inslag från olika föredragshållare, diskussioner och interaktiva delar. Programmet omfattar olika aspekter av kraftvärmen – politiska, tekniska, marknadsfrågor och anläggningsfrågor.