• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Hållbart samhällsbyggande

Välkommen till den digitala konferensen Hållbart samhällsbyggande som under en heldag kommer att fokusera på klimatanpassat och klimateffektivt byggande. Här kommer du att få ta del av goda exempel, få nya verktyg och inspiration.