• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Resultat från samverkansprogram: Hur kan alkoholer bidra till en fossilfri fordonsflotta?

Tekniken finns, men de affärsmässiga förutsättningarna måste förbättras. Vinsten är att koldioxidutsläppen från arbetsfordonen skulle kunna halveras.

Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system inleder i höst en serie webbinarier där resultaten från projekt i programmet presenteras kortfattat.

Vi startar den 22 september med resultat från projektet Hur kan alkoholer bidra till en fossilfri fordonsflotta?

Studien tar upp vad det skulle innebära om arbetsfordon som används i jordbruk, skogsbruk och entreprenadverksamhet skulle tankas med alkoholbränslen istället för fossila bränslen.

Mer om eventet

Datum: 22 september, 2020.
Tid: 13:00–14:00
Plats:
Webbinarium

Läs mer och anmäl diglänk till annan webbplats