• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Norden

Nordic Edge Expo

We are proud to present Nordic Edge Expo directly to you, live from five Nordic cities, as well as the heart of European policymaking. Live on 23 September from: Copenhagen – Stavanger – Helsinki – Helsingborg – Oslo – Brussels