• Vatten och avlopp
  • Sverige

Webbinarium: Det nya Dricksvattendirektivet – hur kommer det att påverka oss?

Genomgång av direktivet – förändringar och nya delar. Hur ska införandet av direktivet i Sverige gå till? Föreskrifter om material i kontakt med dricksvatten. Möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.