• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Svenska Kyl & Värmepumpdagen

Dagen kommer att erbjuda en mängd intressanta föredrag med syfte att belysa viktiga frågor och ämnen inom branschen. Allt från tekniska detaljer och frågeställningar vid installation och service via goda exempel på gjorda installationer till frågor kring framtidens köldmedier.