• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Sustainability bootcamp

Under två dagar kommer du att utforska de globala hållbarhetsmålen tillsammans med andra briljanta hjärnor. Du får också tillgång till experter inom området och stöd att utveckla ditt redan påbörjade hållbarhetsarbete eller stöd för att komma igång.