• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Norden

Utveckla nya affärer i Norge

Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med Smart City Sweden, Cleantech Östergötland, Energimyndigheten och Business Sweden välkomnar dig till ett digitalt event för att upptäcka nya affärsmöjligheter i vårt närmaste grannland. Arrangemanget är startskott för den delegationsresa som planeras till Norge mars 2021 under ledning av Östergötlands landshövding.