• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Kunskapsdag om materialoptimering för miljösmart byggande

Välkommen till en kunskapsdag om materialoptimering för att bygga miljösmart i framtiden. Det handlar om rätt material på rätt plats. Men även om ökad kunskap om hur vi minskar resursuttag, påverkan på klimatet och hur vi ska arbeta för en cirkulär ekonomi.