• Avfall och återvinning
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Nästa steg i bioekonomin – HTL?

Vilka slutsatser kan vi dra kring hydrotermisk förvätskning (HTL) när det gäller tekniken, råvarorna, kostnaderna och miljöpåverkan? Lantmännen, RISE och f3 Centre bjuder in till digitalt seminarium den 7 september.