• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp

Pitch & Match – Digitalisering som verktyg till minskad energiförbrukning!

Cleantech Östergötland bjuder tillsammans med Combitech in till detta evenemang.