• Förnybar energi

Vind 2021

Över 1000 besökare skapar tillsammans med nära 60 utställare Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Seminarieprogrammet tolkas till engelska för våra internationella gäster och utställarscenen erbjuder löpande mikropresentationer. Tillståndsdialogen samlar bransch och offentlig sektor till rundabordssamtal, och första dagen avslutas med en gemensam middag där Stora Förnybarhetspriset delas ut.