• Förnybar energi
  • Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Europa
  • Afrika

Africa Energy Forum

The Africa Energy Forum (aef) is the global investment meeting for Africa’s power, energy, infrastructure and industrial sectors.