• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter

Så ska vi exportera Västerbotten

Många gånger har små och medelstora företag tvingats tacka nej till exportaffärer på grund av att det har saknats finansiering. Almi och EKN arbetar båda med kapitalförsörjning för att satsa på tillväxt och på fler exportaffärer. Både Almi och EKN kommer att presentera hur vi kan stötta era exportaffärer under detta seminarium. Region Västerbotten kommer att presentera möjligheten att söka affärsutvecklingscheckar för exportsatsningar.