• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter

Exportboost online

Boka en 45 minuters exportboost online och få individuellt anpassad support, rådgivning och konkreta erbjudanden om allt från finansiering av din exportaffär till affärskontakter utomlands. Exportboosten online sker via digital kanal i form av ett videomöte som innebär att du kan befinna dig var som helst.