• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Europa

Ecosummit Berlin 6-7 May 2020

Ecosummit accelerates smart green startups in energy, mobility and cities.