• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Norden

Innovative Europe Hub

This is an unparalleled meeting and exhibition space for inventors, investors, entrepreneurs and the whole range of services, businesses, civil society organisations, agencies and intermediaries that make European science technology so dynamic.