• Vatten och avlopp
  • Sverige

Rörnät och Klimat

Svenskt Vatten arrangerar konferensen Rörnät och Klimat.

26 mars 2019 till 27 mars 2019  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”.

Konferensen har tre teman

  • Förnyelse och underhåll av VA-ledningsnät
  • Skyfallshantering/Dagvatten/Tillskottsvatten
  • Dricksvattenförsörjning – kvantitet och kvalitet

Vi redovisar fronten på kunskapsläget i högaktuella frågor. Det kommer även finnas goda möjligheter till informella diskussioner.

Mer om Rörnät och Klimat 2019

Plats: Gothia Towers, Göteborg
Datum: 26-27 mars

Rörnät och Klimatlänk till annan webbplats