Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

oktober 2019

VIND2019 Svensk Vindenergi årliga konferens

Svensk Vindenergis Vårmöte och föreningsstämma 2019

Så kan svenska företag bidra till framtidens energisystem i Storbritannien och USA

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium med fokus på två heta marknader och affärsmöjligheter för svenska små- och medelstora företag.

STHLM GLOBAL Export Summit 2019

Den här dagen samlas företagare från små och medelstora företag som vill ha inspiration, stöd och råd på sin resa ut i världen, till nya kunder och n…

KIREC - Seoul 2019

The International Renewable Energy Conference in Seoul.

Brokerage and networking event on innovative technologies and materials for energy storage and conversion

The event will be organised around several presentations corresponding to the selected topics of the H2020 SC3, NMBP & Cross-cutting activities Work …

EUPIC twin fair

Meet Chinese Food Processing Companies with needs for upgrading of their technologies, as well as Chinese Water Tech Companies who could be your new …

ISWA Beacon Conference on Waste-to-Energy

In co-operation with Avfall Sverige. Additional to the conference, there will be a technical visit to Copen Hill waste-to-energy plant, October 31.

Svenska solelsmässan 2019

Välkommen till en av landets största mässor för energi- och miljöteknik.

november 2019

Construction & Building Technologies - Singapore & Philippines

The first EU Gateway Business Avenues mission to South East Asia for Construction & Building Technologies companies will take place from 3 to 9 Novem…

Hur löser vi VA i framtiden?

Ett heldagsseminarium i Stockholm.