Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

november 2020

Pack & Plast

Det är ingen tvekan om att plasten behövs, men hur löser vi utmaningarna och vem är ansvarig för att det händer?

LIGHTer resultatworkshop

En gång om året har du chansen att få en samlad bild av vad som pågår inom lättviktsarenan LIGHTer. LIGHTer Academy, LIGHTer PhD Network och LIGHTer …

Smart City Expo World Congress

The world's leading event for cities.

RE:Sourcedagen 2020

På årets RE:Sourcedag presenteras nya resultat från några projekt. Därefter blir det gruppdiskussioner kring fem olika teman i samarbete med Delegati…

Gävle Dala Drivmedelskonvent 2020

Vi ägnar oss särskilt åt tunga transporter kopplat till de förnybara drivmedel vi har eller bedöms satsa på i vår region, exempelvis vätgas, etanoldi…

Så påverkar hållbarhet tillväxt och lönsamhet

På konferensen Hållbart Näringsliv får du den senaste kunskapen om hur bolag hanterar klimat- och hållbarhetsutmaningar på ett affärsmässigt framgång…

European Bioenergy Future

The European Green Deal paves the way to transform the EU to become the world’s first climate-neutral economy by 2050. 2020 and 2021 are set to becom…

Industrial Technologies for the future – RTO Innovation Summit

Europas framtid är beroende av dess förmåga att upprätthålla en stark industriell bas, excellent och tillämpad forskning och utvecklingen av hållbara…

Svenska Kyl & Värmepumpdagen

Dagen kommer att erbjuda en mängd intressanta föredrag med syfte att belysa viktiga frågor och ämnen inom branschen. Allt från tekniska detaljer och …

Sustainable energy in Sao Tomé and Príncipe

On 20 November, ALER in partnership with the Ministry of Infrastructures and Natural Resources (MIRN) will organize the webinar “Sustainable Energy t…