Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

oktober 2019

ECOWAS Sustainable Energy Forum 2019

By Energy Companies, Investors, Policy Makers, Big Power Users, Banks, etc.

Water & Waste - ny mötesplats i Göteborg

Den 23-24 oktober lanseras den nya mötesplatsen för den svenska VA-, återvinnings- och avfallsindustrin

VIND2019 Svensk Vindenergi årliga konferens

Svensk Vindenergis Vårmöte och föreningsstämma 2019

STHLM GLOBAL Export Summit 2019

Den här dagen samlas företagare från små och medelstora företag som vill ha inspiration, stöd och råd på sin resa ut i världen, till nya kunder och n…

Så kan svenska företag bidra till framtidens energisystem i Storbritannien och USA

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium med fokus på två heta marknader och affärsmöjligheter för svenska små- och medelstora företag.

KIREC - Seoul 2019

The International Renewable Energy Conference in Seoul.

Brokerage and networking event on innovative technologies and materials for energy storage and conversion

The event will be organised around several presentations corresponding to the selected topics of the H2020 SC3, NMBP & Cross-cutting activities Work …

The Advanced Materials Day

An event focusing entirely on innovative and sustainable materials.

Agtech – kan Sverige ta täten?

En föreläsning om innovationer och företag i framkant.

EUPIC twin fair

Meet Chinese Food Processing Companies with needs for upgrading of their technologies, as well as Chinese Water Tech Companies who could be your new …