Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

mars 2021

African Energy Indaba

Energy Indaba is the definitive energy conference for Africa providing an annual programme that shapes energy policy for the African continent.

IPEC 2021

Digitalisation meets Sustainability. The International Production Environmantal Community continues the European exchange of ideas and best practices…

Webbinarium om den nordiska batterivärdekedjan

En växande andel förnybar energi och ökande elektrifiering av fordon medför kraftig ökad efterfrågan av batterier. Sverige har förutsättningar för at…

Future of agrofood, forestry and environment

The DIVA consortium, in cooperation with the Enterprise Europe Network, invite you to a virtual event on 4 & 5 March 2021. The event is intended for …

Miljöstrategidagarna

Konferensen om hållbarhet i praktiken.

Online Matchmaking Event in ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities

Welcome to a matchmaking event in ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC). The event provides an opportunity to find and connect with …

World Hydrogen Summit

Gathering Energy Ministers, government representatives and the world’s experts in hydrogen production, technology and applications, the Summit is the…

Ecosummit Berlin on Zoom

We continue our monthly online events and happily invite you to Ecosummit Zoom 10 March 2021 co-hosted by Christoph Ostermann (ex-Sonnen), Gerard Rei…

Finansiering och innovationsstöd till små och medelstora företag inom bygg och anläggning

Arbetar du i ett litet eller medelstort företag som har ambitioner att utvecklas och växa? Vad behöver ni för att komma vidare? Vilka är era viktigas…

Power week Asia

Across 4 days, we will be broadcasting live interactive presentations, in-depth panel discussions, and networking sessions from leading experts acros…