Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

februari 2023

Informationsträff Centrum för cirkulärt byggande – CCBuild

Denna träff vänder sig till dig som är intresserad av att bli samarbetspartner i CCBuild och vill veta mer om vårt arbete. Vi berättar om CCBuilds sa…

India Energy Week

India Energy Week is the pre-eminent platform for experts in the traditional and non-traditional energy industry from around the world and will embod…

2nd annual Sustainability Week Asia

Sustainability Week Asia aims to help you cut through the noise surrounding sustainability, giving you an independent guide to achieving your goals. …

Lansering av Centrum för Industriell och Urban symbios

Industriell och urban symbios är en viktig del inom den cirkulära ekonomin som innebär att öka värdet på och förbättra användningen av restströmmar s…

Go West

Gothenburg’s and west Sweden’s annual venture capital forum for investors, startups and scaleups.

Lignofuels 2023

Konferensen samlar viktiga aktörer inom lignofuels, avancerade biobränslen och material. ACI Europe arrangerar seminarier och föreläsningar där man t…

Bio360 Expo

The singular purpose of Bio360 Expo is to serve the global effort to preserve our planet by accelerating the biotransition. It is an international pl…

CCBuild nätverksträff: Fokus entreprenörer

Representanter från ett antal entreprenörer berättar om sina erfarenheter i pågående eller genomförda återbruksprojekt.

Business opportunities in the North American Water and Energy markets

The webinar ''Business opportunities in the North American Water and Energy markets'' is the kick-off for the virtual matchmaking. During the webinar…

The Smart City Event

Discover the nearly limitless potential of Smart Cities and how connected solutions will drive city wide improvements, better quality of life for res…