Search

Hitta företag

Från 3 maj 2018 är det IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag från Tillväxtverket driver och utvecklar den internationella webbplatsen swedishcleantech.com.


IVL har även tagit över ansvaret för företagslistan. Vi vet att besökare från hela världen är inne och tittar på vad svenska företag erbjuder inom exempelvis avfall och återvinning, förnybar energi och vattenrening.

Läs nyhet från 3 maj, Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska miljöteknikföretaglänk till annan webbplats

Vill du hitta företag?

Gå till Find Swedish Cleantech på swedishcleantech.com för att hitta företagslistan.

Den databas där företagen finns har skapats genom en sammanslagning av Tillväxtverkets databas över svenska miljöteknikföretag och Envirobase, en databas som förvaltas av IVL och vars innehåll skapas av regionala miljötekniknoder och initiativ.

– Samproduktionen av innehåll kommer att vara fortsatt viktig, säger Johan Strandberg på IVL. Genom att samla innehåll från flera organisationer blir webbplatsen mer attraktiv för internationella intressenter, samtidigt som det ger de deltagande organisationerna ett större skyltfönster mot omvärlden, vilket kan stärka dem i deras respektive uppdrag.