Stöd från Connect Green

Connect Green hjälper entreprenörer och tillväxtföretag att paketera och kommer­sialisera sina idéer i övergångs­fasen till marknaden.