Connect FöretagsAcceleratorn

FöretagsAcceleratorn är en process för etablerade tillväxtföretags affärsutveckling där vi tillsammans jobbar med de strategiska frågor som krävs för att nå långsiktiga resultat.

Med en genomtänkt tillväxtstrategi blir ditt företag rustat för att möta expansion, export, ägarskifte eller andra utmaningar.

Tillsammans med experter från näringslivet arbetar du fram beslutsunderlag, klarlägger strategier och gör upp en handlingsplan.

FöretagsAcceleratorn är ett tillväxtprogram för små och medelstora företag. Den vänder sig till dig som är entreprenör och har en stark ambition och förmåga att växa.

Vårt mål är att du ska gå stärkt ur processen med nyvunna insikter, kunskaper och ett handplockat nätverk för fortsatt arbete mot lönsam tillväxt. Utformningen av en tillväxtstrategi kan även vara ett tillfälle att involvera och motivera ledningsgruppen.

FöretagsAcceleratorn från Connect Länk till annan webbplats.