Connect Evolve

Connect i Region Öst håller i programmet Evolve, som riktar sig till bolag med ambition att växa. Partner och experter i Connects nätverk hjälper bolagen att växa snabbt smartare.

Är ni redo att skala upp? Har ni finansiella resurser och ett starkt team på plats för att genomföra snabb expansion i Sverige och internationellt? Evolve hjälper er att nå högt ställda mål snabbare och med långsiktig hållbarhet.

Innehåll i programmet

  • Genomlysning av ert företag
  • Identifiering av era viktigaste tillväxtområden
  • Expertkompetens i 3-5 tillväxtområden
  • Workshop Internationalisering
  • Workshop Hållbarhet
  • Tillgång till expertkompetens från näringslivet.
  • Handlingsplan som arbetas fram gemensamt med er.

Evolve från Connectlänk till annan webbplats