Affärsutveckling och kommersialisering

Energimyndigheten har påbörjat samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering.