Almis Innovationslån

Har du ett innovationsprojekt i uppstart? Hos Almi kan du ansöka om innovationslån.

Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.

Innovationslån från Almilänk till annan webbplats