Verifiering av energiinnovationer

Energimyndigheten erbjuder stöd för verifiering av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.

Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför kommersiell fas. Stödinsatsen riktar sig till små och medelstora företag (SMF).

Ansökningar kommer bedömas via två tillfällen under året. Energimyndigheten kommer lägga ut utlysningen på sin webbplats när den öppen för ansökan.

Verifiering av energiinnovationer med affärsfokuslänk till annan webbplats

Prenumerera på utlysningar från Energimyndighetenlänk till annan webbplats