Bidra till utvecklingen av en resilient och trygg elförsörjning

Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.

Projekt som får stöd ska ha potential att bidra till att utlysningens syfte och programmets mål:

  • Nya och effektivare lösningar för försörjningstrygghet.
  • Kunskap om hur energitrygghet och leveranssäkerhet kan förbättras.
  • Kunskap och lösningar för stärkt säkerhet och datahantering som möjliggör ett effektivt nyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Sista dag för ansökan är den 23 februari, 2023.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Prenumerera på utlysningar från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.