Ut­veckling av energi­innovationer

Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.

Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja konceptutveckling av nya energiinnovationer och utvärdera dess kommersiella potential.

Stödinsatsen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Ansökningar kommer bedömas via två tillfällen under året. Energimyndigheten kommer lägga ut utlysningen på sin webbplats när den öppen för ansökan.

Konceptutveckling av energiinnovationerlänk till annan webbplats

Prenumerera på utlysningar från Energimyndighetenlänk till annan webbplats