Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

EU-programmet Västsverige utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.