Utmaningsdriven innovation – Steg 3

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle, därför finansierar Vinnova i programmet Utmaningsdriven innovation, samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I Steg 3 fokuserar testning och provning av resultat inför bredare spridning, uppskalning och nyttiggörande.

Vad kan ni söka för?

Det är ni som sökande som definierar utmaningen, beskriver er innovation och vilka aktörer i samverkan som måste vara med för att skapa affärs- eller samhällsnytta mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vem kan söka?

Det är bara projekt som haft ett UDI samverkansprojekt, steg 2, som kan söka till Implementeringsprojekt, steg 3. Koordinatorn måste ha varit en del av det föregående steget.

Sista ansökningsdag

Stänger den 7 september 2023 kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.