Utlysning för spetstekniker

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att under åren 2016–2019 genomföra utlysningar om stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling.

Utlysningen heter Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och systemlösningar.

Företag, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, landsting, organisationer och stiftelser kommer kunna söka medel för satsningar på spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling. Uppdraget avser huvudsakligen utlysning av medel för projektering, planering och förstudier för hållbar stadsutveckling där användandet av spetstekniker och avancerade systemlösningar står i fokus. Såväl den miljömässiga som de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling ska främjas.

Syftet är att bidra till en stärkt efterfrågan och ett ökat nyttjande av spetsteknik och avancerade systemlösningar i stadsmiljön. Satsningen genomförs som en del av regeringens investeringar för klimatet.

Vad menas med spetsteknik?

Med spetsteknik avses en ny generation avancerad teknik med höga miljöprestanda och betydande innovationsgrad, där de transformativa teknikerna kommit längst i utvecklingen. Den nya tekniken och de nya systemlösningarna ska kunna nyttiggöras vid renovering, förvaltning och/eller vid byggande av nya stadsdelar.

Utlysning för stadsinnovationer på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats