Uppskalning för en hållbar industri

Vinnova finansierar projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en klimatneutral och hållbar industri.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) som öppnar upp för ett systemövergripande omställningsarbete, där hela ekosystem och värdekedjor/värdenätverk omfattas. De aktörer som krävs för att ta lösningen vidare till implementering ska finnas representerade i aktörskonstellationen.

Ansök senast den 15 april, klockan 14.00.

Stöd från Vinnova för uppskalning för en hållbar industrilänk till annan webbplats