Transport- och mobilitetstjänster – FFI

Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja utveckling av innovativa tjänster och transportlösningar som bidrar till att effektivisera fordonsanvändning och delar av eller hela transportsystem. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Transport- och mobilitetstjänster inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Vad kan ni söka för?

Tjänsteutveckling och utveckling av transportlösningar som visar på systemvinsterna i ett resurseffektivt transportsystem. Test av lösningar för jämlik tillgång till och effektivt resursnyttjande i mobilitetssystemet samt effektiv samhällssamverkan

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Samtliga projekt ska bestå av minst 2 parter.

Sista ansökningsdag är 21 juni kl. 14:00, 2022.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.