Smart Built Environment – Innovationsidén

Sök finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Vad kan du söka för?

Sök medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen.

Hur mycket kan du söka?

Maximalt 300 000 kronor. Projektlängd max 12 månader.

Sista ansökningsdag är den 4 oktober 2022, kl 14:00.

Läs mer och ansök på formas.se Länk till annan webbplats.