Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen

För att accelerera den gröna och digitala omställningen finansierar Vinnova nu pilotprojekt för utveckling och tester av digitala lösningar inom godstransporter och logistiksystem till nytta för en hållbar industri.

I det här erbjudandet finansierar vi tre typer av samverkansprojekt – Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 7 december, kl 14.00, 2023

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.