Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar

I det här erbjudandet finansieras tre typer av samverkansprojekt – Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer.

Sista ansökningsdag är den 8 dec 2022, kl 14:00.

Läs mer och ansök på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.