Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning? I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.